Nyhet

Lunchseminarium om kursvärderingar // Lunch seminar

For English see below

Lunchseminarium: Ett internationellt kunskapsutbyte om kursplaneutveckling med kursvärderingar.

Jo-Anne Kelder, lärare och forskare från University of Tasmania, leder ett inspirationsseminarium om kursplaneutveckling med grund i kursvärderingar.

Seminariet äger rum 17 och 18 oktober i Kalmar respektive Växjö, kl 12-13. Jo-Anne berättar om sina erfarenheter av att utveckla modellen "Curriculum Evaluation Research (CER)" på sitt och andra lärosäten. Jo-Anne hoppas på att samtidigt få ta del av våra liknande erfarenheter från Linnéuniversitetet. Seminarierna är en del av Kvalitetsutskottets och Rådets för utbildning och lärande större arbete med kvalitetssystem och pilotprojektet "Kursvärderingar för kvalitetsutveckling".

Vi hoppas att erfarenhetsutbytet inspirerar till ett meningsfullt arbete med kursvärderingar för kvalitetsutveckling, alla intresserade välkomna! Lättare lunch serveras.

Anmäl dig via formuläret på denna länk: Anmälan

Möjlighet till diskussion med Jo-Anne efter seminariet finns.

-------------------------------------------------------------------------------------

Lunch seminar

Lunch seminar: An international knowledge exchange on syllabus development with course evaluations.

Jo-Anne Kelder, teacher and researcher from University of Tasmania, leads an inspirational seminar about syllabus development based on course evaluations.

There will be two seminars: one in Kalmar on October 17 at 12–13 and one in Växjö on October 18 at 12–13. Kelder will talk about the experience she has gained from developing the module "Curriculum Evaluation Research (CER)" at her and other higher education institutions. Kelder also hopes that she will be able to take part of similar experiences from our activities here at Linnaeus University. The seminars are part of the more extensive work with quality assurance and the pilot project "Course evaluations and quality development" carried out by the quality assurance council and the council for education and learning.

We hope that the exchange of experiences will inspire to meaningful work with course evaluations for quality development. Everyone who is interested is welcome! Feel free to contact Brita Cederblad, chairman of the quality assurance council, if you would like to know more: brita.johansson-cederblad@lnu.se

A light lunch will be served

Register here: https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/events/2018/lunch-seminar/

The seminar is held in Nisbethska E312 in Kalmar and in H1311 in Växjö. It will also be possible to talk to Kelder after the seminar.

Kommentera (0)