Nyhet

Möjligheter till internationell mobilitet... //International mobility opportunities ...

... och hur de kan finansieras!

Välkommen till våra informationsmöten!

Avdelningen för externa relationer

För undervisande personal

  • Kalmar: 17 Okt, 09.30-10.30 Bruunska16 (Esplanaden 5)
  • Växjö: 17 Okt, 14.00-15.00 i K3207

Anmäl dig till intrel_AT_lnu.se

För PhD studenter

  • Växjö: 17 Oct, 13.00-14.00 i K1074
  • Kalmar: 18 Oct, 09.00-10.00 i Bruunska16 (Esplanaden 5)

Anmäl dig till gio_AT_lnu.se

------------------------------------------------------------------------------------------

... and how you can finance them!

Welcome to join  our information meetings!

Office of External Relations

For Teaching Staff

  • Kalmar: October 17th, 09.30-10.30 in Bruunska16 (Esplanaden 5)
  • Växjö: October 17th, 14.00-15.00 in K3207

Register to intrel_AT_lnu.se

For PhD students

  • Växjö: October 17th, 13.00-14.00 in K1074
  • Kalmar: October 18th, 09.00-10.00 in Bruunska16 (Esplanaden 5)

Register to gio_AT_lnu.se

Kommentera (0)