Nyhet

Välkommen till webinarie om Disciplinnämnden!

This is an invitation to a webinar about the Disciplinary Board at Linnaeus University. The webinar will be held in Swedish, but keep your eyes open for a webinar in English that will come later on.

Vi bjuder in till ett webinarie som går igenom hur Disciplinnämnden fungerar på Linnéuniversitetet. Under hösten pågår ett kvalitetsarbete för att stärka studenternas rättssäkerhet, anmälande personals kunskap om disciplinnämndens hantering, samt en förbättring av kommunikationsvägar för disciplinärenden.

Webinariet riktar sig bland annat till prefekter, examinatorer, programansvariga och studievägledare, men all personal som vill ha bättre kunskap om hanteringen av disciplinärenden är välkomna.

Punkter som tas upp:

 • Anmälan
 • Rutiner
 • Högskoleförordningens regler
 • Vad innebär en avstängning?
 • Svar på vanliga frågor från personal och studenter

Vi berättar även om det utvecklingsarbete som pågår under hösten 2018 och framöver.

Datum: torsdag 11e oktober 2018
Tid: 10-12.00
Plats: ZOOM, rummet når du via: https://lnu-se.zoom.us/j/7633879249

Det krävs ingen anmälan, men har du specifika frågor som du vill behandla under mötet, skicka dem gärna till disciplinarenden_AT_lnu.se senast måndagen den 8e oktober.

(Frågor går självklart bra att ta upp under själva mötet också, men är dem av mer komplicerad karaktär önskar vi att få in dem i förväg.)

Välkommen!

Vänliga hälsningar

Katarina Holm och Ulrika Ehrenstråhle

Handläggare i disciplinnämnden

Studerandeavdelningen

Kommentera (11)

 1. Varför inte ett vanligt möte?

 2. Hej Pieter,

  Tack för din fråga.

  Vi arbetar med webinarier på STUD i olika sammanhang, med syfte att vara så tillgängliga för så många som möjligt när vi önskar ett högt deltagande på våra möten. Detta önskar vi även här och tror att det är lättare att delta när man kan planera in sitt deltagande på egna villkor utan att behöva resa till en annan ort.

  Det är dessutom i linje med universitetets Mötes- och resepolicy som bland annat tar upp argument som kostnad och miljö.

  Därutöver så kan vi även spela in mötet vilket egentligen bara är en bonus men självklart värt att nämna i sammanhanget. 

  Du är varmt välkommen att delta, och tror du efter mötet att du skulle behöva träffa oss för ett fysiskt möte för frågor du ansåg inte gick att ta upp eller förstå över webinariet, så är du självklart välkommen att kontakta oss på disciplinarenden@lnu.se 

  Vänligen Ulrika

 3. Så bra att ni spelar in! 

 4. Det är svårt att hitta information om disciplinnämnden. Om man skriver det i sökrutan på lnu.se får man (som alltid) en massa länkar, men inte en klar och enkel sida med information om anmälan, rutiner, regler, osv. Men det kansle kommer?

 5. Hej Pieter,

  Ja precis, som vi skriver ovan så håller det på med ett kvalitetsarbete och där är hemsidan en naturlig del. Vi kommer ta upp de olika delarna vi arbetar med på mötet. 

  Välkommen!
   

 6. Maria Nyström

  Kommer det att gå att titta på webinariet i efterhand?

  När, var, hur isf?//

  //Maria

   

 7. Hej Maria,

  Så länge tekniken fungerar som den ska så kommer vi spela in mötet och distrubera länk till detta här via Medarbetare.

  Vänligen 

  Ulrika

 8. Var kan jag hitta länken med det inspelade webinariet?

  Vänligen,

  Charlotta

 9. Hej Charlotta,

  Webinariets inspelning går att hitta under Disciplinnämndens FAQ-sida på Medarbetare:

  https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/organisation/disciplinnamnd/faq--vanliga-fragor/

  Vänligen Ulrika

 10. Nu tog nämnden inte ens beslut om studenten som jag hade anmält för fabricering av data. Nämnden anser att det går alldeles utmärkt att ljuga för handledaren, eftersom "det inte är examination".

  Fast högskoleförordningens text talar om studenter som "försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas". 

  Jag medger att jag inte kan juridik, men det framgår att det är inte bara vid prov.

  Jag är uppgiven. Anmälde nu inte snubben som hade plagierat. Jag är ju bara handledare.

 11. Hej Peter

  När ett ärende tas upp till disciplinnämnden, fattar nämnden alltid ett beslut. De beslut nämnden kan fatta är ingen påföljd, varning eller avstängning.

  Det är alltid en avvägning för rektor och disciplinnämndens övriga ledamöter huruvida studenten kan dömas till avstängning eller varning. Men enligt statistiken får en majoritet av de  studenter som hamnar i disciplinnämnden en påföljd.

  Har du frågor om det ärende du hade uppe, är du välkommen att kontakta mig personligen.

  Avslutningsvis, för att bemöta din sista mening: Handledarens roll bör vara att vara just handledare.Om en student plagierat text så torde detta uppmärksammas i samband med att studenten lägger fram uppsatsen till examinator?