Nyhet

Val 2018 – kandidaterna presenterade / Elections 2018 – the candidates presented

In English below

Vem röstar du på 8-9 oktober? Nu finns kandidaternas presentationer inför val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen respektive val till fakultetsstyrelserna på Medarbetare.

Det närmar sig val på Linnéuniversitetet, 8-9 oktober är det dags för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen respektive val till fakultetsstyrelserna. Nu finns kandidaterna presenterade på Medarbetare:

Presentation av kandidater till lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen

Presentation av kandidater till fakultetsstyrelsen för:

Information om röstning

Mer information om hur valet kommer att gå till kommer här på Medarbetare. Du som är berättigad att rösta i valen ska finnas med i röstlängder på sidorna ovan, mer information om valet finns även på Medarbetare. Om du har andra frågor om val 2018 är du välkommen att kontakta Bertil Jansson, universitetsledningens kansli.

--------------------------------------------------------------------------

Elections 2018 – the candidates presented

Who will you vote for on October 8–9? The candidates’ presentations for election of teacher representatives to the university board and election to the faculty boards can now be found on Staff.

Election time is drawing closer at Linnaeus University. On October 8–9 it is time for election of teacher representatives to the university board and election to the faculty boards. The candidates have now been presented on Staff:

Presentation of candidates for teacher representatives to the university board

Presentation of candidates to the faculty board for:

Information about voting
More information about how the election will be carried out will be published here on Staff. You who are entitled to vote in the elections should be included in electoral rolls on the pages above. More information about the election can also be found here on Staff. If you have any other questions about the 2018 election you are welcome to contact Bertil Jansson at the executive office.

 

Kommentera (2)

  1. Hur kan denna sida inte finnas översatt till Engelska? Vi jobbar på ett universitet med många nationaliteter. 

  2. Hej Lina, ledsen att detta dröjt. Anledningen att denna artikel först nu fått en engelsk översättning är helt enkelt att andra saker behövde blir gjorda först. Nu är den trots allt på plats! Hälsar Christina, kommunikationsavdelningen.