Nyhet

Stort intresse för frågor om verksamhetsstödet och kunskapsmiljöerna på Café Linné / Great interest at Café Linné for questions concerning the administration and knowledge environments

Fler stolar behövdes i Restaurang Kristina i Växjö och ett trettiotal som följde via webben när Peter Aronsson och Per Brolin bjöd in till fikasamtal om verksamhetsstödets roll i Kunskapsmiljöer Linné

In English below

Fler stolar behövdes i Restaurang Kristina i Växjö och ett trettiotal som följde via webben när Peter Aronsson och Per Brolin bjöd in till fikasamtal om verksamhetsstödets roll i Kunskapsmiljöer Linné. Du som missade det igår kan se det nu på Medarbetare.

Peter tog avstamp i mässan med idéutkast till kunskapsmiljöer som hölls under tisdagen i Kalmar. Postrarna fanns under caféet på plats i Växjö och finns nu att ta del av på Medarbetare.

Man kan se på kunskapsmiljöerna på två olika sätt, menade Per Brolin. Antingen som ett sätt att berätta om Linnéuniversitetet, eller som ett nytt sätt att organisera verksamheten för att möta de samhällsutmaningar som finns. Däremellan finns en skala av olika former av förhållningssätt, arbetssätt och organisatoriska lösningar. Det handlade samtalen på Café Linne 12 september handlade om. Hur lösningarna kommer att se ut är fortfarande en öppen fråga.

–”Er kompetens behövs, era idéer – ta upp dem, diskutera dem, för dem vidare i er organisation så att de når hela vägen för övervägande”, uppmanar Peter Aronsson.

– ”Vi från verksamhetsstödet behöver vara med från början”, ville Per Brolin skicka med. ”Hamnar vi på efterkälken så blir det problem när vi sedan ska reda ut hur detta ska ekonomistyras, hur det ska faciliteras med lokaler, hur det här ska beskrivas och så vidare”.

Var befinner vi oss och vart ska vi? Se Café Linné från 12 september för rektorns och universitetsdirektörens syn på saken.

Mer om Café Linné på Medarbetare

--------------------------------------------------------------------------------------

Extra chairs were needed in Restaurant Kristina in Växjö and some 30 colleagues followed the event via link when Peter Aronsson and Per Brolin invited to coffee and dialogue on the role of the administration in Linnaeus knowledge environments.

Aronsson started by talking about the fair with idea proposals for knowledge environments that was arranged in Kalmar the day before. The posters from that fair were on display in Växjö during Café Linné and can also be viewed in digital form.

“Knowledge environments can be viewed in two different ways; either as a way of informing about Linnaeus University, or as a new way of organising our activities to meet societal challenges. In between, there is a range of different forms of approaches, ways of working, and organisational solutions”, said Brolin.

“Your competence is needed, your ideas – present them, discuss them, and move them along in your organisation to make sure that they are taken into consideration”, Aronsson encouraged.

“It’s important that the administration takes part in this process from the beginning. If we are left behind, it will be problematic later on to figure out how management accounting should be outlined, how best to use our facilities, how this should be described, and so on”, Brolin concluded.

Kommentera (0)