Nyhet

Välkommen till CISA konferens 23-24/10

Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA) har i år tre tema där det första presenterar rykande färsk forskning om bedömning av akut sjuka patienter och betydelsen av att få en enhetlig bedömning oavsett var man söker vård. Tema två berör Blåljussamverkan - psykisk ohälsa och suicidprevention där såväl verksamhet som personer med erfarenhet föreläser. Tema tre behandlar framtidens anestesi- och operationssjukvård samt intensivvård med föreläsningar om allt ifrån infektionsprevention och temperaturupplevelse vid operation till vårdande beröring och vitamin B12 effekt på smärta. 

Anmäl dig till konferensen här

Datum: 23-24/10
Plats: Campus Växjö

Se programmet för konferensen

Kommentera (0)