Nyhet

Central hantering av kaffe och te / Central handling of coffee and tea

In English below

I Linnéuniversitetets personalrum finns kaffe, te och drickchoklad till alla anställda. I dagsläget finns en mängd avtal kring detta och en uppsjö av olika sorters kaffe och te. För att säkerställa att Linnéuniversitetet följer skrivna avtal och att dessa blir mer överskådliga, samt att det finns ett tydligt miljömässigt, effektivt och ekonomiskt tänk, kommer funktionen att läggas som en central funktion och hanteras av Lokal- och serviceavdelningen.

Dryckerna som arbetsgivaren bjuder på kommer i största möjliga mån att vara ekologiska och Fairtrade-märkta. De personalrum som idag har kaffebryggare kommer istället få en kaffemaskin och vissa av de befintliga kaffemaskinerna kommer att bytas ut.

Avtal, felanmälan, beställningar och påfyllning av produkter kommer att skötas av Lokal- och serviceavdelningen, medan den upphandlade kaffeleverantören Selecta ska stå för service av kaffemaskinerna.

I Kalmar kommer övergången till den centrala kaffehanteringen att ske i samband med flytten till Universitetskajen och i Växjö kommer den att ske successivt under hösten med målet att gälla helt från årsskiftet. Information om när varje enskild kaffemaskin ska bytas ut kommer under hösten. I samband med att bryggare och maskiner byts ut kommer Universitetsbutiken inte längre sälja kaffe och te.

Frågor besvaras av sektionschef Annika Magnusson, 0470-70 88 01 eller annika.magnusson_AT_lnu.se.

------------------------------------------------------------------------------------

In Linnaeus University’s staff rooms there is coffee, tea and hot chocolate for all employees. Today, a number of different agreements are in place for this and there is a plentitude of different types of coffee and tea. In order to ensure that Linnaeus University’s written agreements are followed, to make it easier to get an overview, and to make sure that there is a clear environmental, financial and efficient thinking concerning this, the function will now be centralised and handled by the office of facilities management and services.

The hot beverages offered by the employer will, to as large an extent as possible, be organic and Fairtrade. Staff rooms that today have coffee makers will instead get a coffee machine and some of the existing coffee machines will be exchanged.

Agreements, error reports, orders and refill of products will be handled by the office of facilities management and services, while the procured coffee supplier Selecta will be responsible for service and maintenance of the coffee machines.

In Kalmar, the transition to central handling of coffee will take place in connection to the move to Universitetskajen, and in Växjö it will take place gradually during the autumn with the aim to be fully in place at the turn of the year. Information on when each individual coffee machine will be replaced will be published during the autumn. When the coffee makers and coffee machines have been exchanged, the university store will no longer offer coffee and tea for sale.

If you have any questions, please contact section manager Annika Magnusson, 0470-70 88 01 or annika.magnusson_AT_lnu.se.

Kommentera (4)

  1. Kaffebryggare är smidigare än kaffemaskin när alla ska ha kaffe kl. 10:00.

  2. Vilka möjligheter kommer det att finnas för oss som dricker te att det sortiment som är vid "vår" maskin också motsvarar på ett ungefär de tesorter som dem som använder den maskinen dricker? Det är så synd när det blir över tesorter som ingen dricker som sedan ligger i högar vid maskinerna och blir dåliga (exv. när packet med flera sorter i ett och samma packet köps in).

  3. Hur ser man till att kaffet som kommer att användas är, ursäkta uttrycket "drickbart"?
    Vi testade igenom de kaffesorter som fanns inom ramavtalet och i stort sett alla på avdelningen tyckte att inga av de smakade särskillt bra. Selecta var till och med där och försökte justera men utan att lyckas särskilt bra. Sen testade vi ett kaffe i Selectas sortiment som inte var inom avtalet men som smakade mycket bättre.
    Så ekologiskt och Fairtrade i alla ära, kaffet som ska användas i maskinerna måste vara drickbart annars kommer det att dyka upp kaffebryggare lite här och var är jag rädd.

  4. Var snäll och konsultera oss tedrickare innan ni köper in tesorter. Det finns allt för många fabrikat som döljer sekunda teer under en massa knepiga smaksättningar. Dessa teer brukar bli liggande och är ingen god affär för universitetet. De bidrar inte heller till god arbetsmiljö för oss anställda.

    Jag kan anmäla mig som frivillig till ett teråd.