Nyhet

Nytt inlägg i rektorsbloggen // New post on the vice-chancellor's blog

Rektor Peter Aronsson bloggar om sina intryck från Almedalen och om vikten av ett starkt regionalt samarbete.

”Universitet och andra kunskapsorganisationer möter i Almedalen industri, offentlig sektor, fackföreningar och civilsamhälle för att diskutera hur vi bäst utnyttjar de positiva möjligheterna. Vem är bäst lämpad att i olika skeden i livet ge medborgare och arbetstagare redskapen för framtiden? Linnéuniversitetet och medarbetare deltar i detta kreativa flöde med inspel om polisutbildningens dilemman, ungdomars närvaro på sociala medier, diskussioner om forskningspolitik med Vetenskapsrådet och etiska frågor med Karolinska institutet.”

Läs hela blogginlägget här.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vice-chancellor Peter Aronsson blogs about his impressions from Almedalen and about the importance of strong regional cooperation.

Read the full blog post (English version follows after the Swedish).

 

 

Kommentera (0)