Nyhet

Inbjudan till Forskardag den 4 oktober 2018

Forskargruppen Centre for Management Accounting Research (CMAR) på Ekonomihögskolan inbjuder till forskardag torsdagen den 4 oktober 2018.

Temat för eftermiddagen handlar om styrning - både dess utmaningar och möjligheter - i dagens organisationer. Du kommer få kunskap om såväl "nya" styrmodeller som dess konsekvenser för verksamheten och dess medarbetare.

Forskardagen vänder sig både till dig som arbetar med att utforma styrningen i din verksamhet och till dig som styrningen avser att påverka.

Mer information om dagen, samt anmälan:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2018/2018-10-04-forskardag/

Kommentera (0)