News

Uppdaterad förändrad tidplan kring avveckling av Adobe Connect / Updated changed time plan for the phasing out of Adobe Connect

Nu har SUNET:s officiella beslut kommit angående avvecklingen av Adobe Connect och tidplanen ser något annorlunda ut mot den information som getts tidigare:

  • Möjligheterna att spela in möten i Adobe Connect stängs av 31 januari 2019.(uppdaterad 2/7-18) Vill man spela in sitt möte rekommenderas att använda Zoom istället.
  • Befintliga inspelningar i Adobe Connect kan laddas ned ända fram till 31 augusti 2019 (uppdaterad 2/7-18)
  • Befintliga inspelningar kan spelas upp ända fram till 31 januari 2021. (uppdaterad 2/7-18)

Länk till SUNET:s informationssida om avvecklingen: https://wiki.sunet.se/display/emoten/Connexit

---------------------------------------------------------------------------------

SUNET's official decision concerning the phasing out of Adobe Connect has now arrived, and the timetable looks a bit different than it did in the information provided earlier:

  • The possibility to record meetings in Adobe Connect will be closed down January 31, 2019. (updated July 2nd) If you want to record a meeting, it is recommended that you use Zoom instead.
  • Existing recordings in Adobe Connect can be downloaded until August 31, 2021(updated July 2nd)
  • Existing recordings can be viewed until January 31, 2021 (updated July 2nd)

SUNET’s info (in Swedish only): https://wiki.sunet.se/display/emoten/Connexit

Comment (1)

  1. Hej!

    Detta låter som ett bra beslut! Det hade varit lite stressat och fixa alla inspelningar i år. En fråga bara så att jag inte missuppfattar något: Förstår jag det rätt att jag kan använda befintliga inspelningar på mina distanskurser så att studenterna kan komma åt dem över MyMoodle se adobe connect inspelningar fram till den 31 augusti 2020?