Nyhet

Tydligare riktlinjer kring inköp och upphandling // Clearer guidelines for purchase and procurement

For English see below

Linnéuniversitetet har saknat en tydlig beskrivning av processerna kring inköp och upphandling. Nu finns det ett upphandlingsdokument som förklarar anskaffningar och hur de ska genomföras.

Dokumentet ska vara ett stöd till verksamheten samt ge en bra överblick kring upphandlingsregler, upphandlingsprocessen och hur upphandlingsarbetet bedrivs på Linnéuniversitetet. Upphandlingssamordnarna fortsätter att ge er stöd i frågor kring anskaffningar och upphandlingar. Tveka inte att höra av er vid frågor till någon av nedanstående:

Tommy Andersson, tommy.andersson@lnu.se
Tomas Malmqvist, tomas.malmqvist@lnu.se
Niklas Johansson, niklas.johansson@lnu.se

Se även nyligen beslutade regler kring direktupphandling. All information och dokument hittar du på:  https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/ekonomi/inkop/

--------------------------------------------------------------------------------------

Until recently, Linnaeus University has not had any clear guidelines for purchase and procurement. Now, a procurement document is in place that describes and explains acquisitions and how these should be carried out.

The document is meant to function as support for the university’s activities and provide a good overview of procurement regulations, the procurement process and how procurement work is carried out at Linnaeus University. The procurement coordinators will continue to provide support to you in questions concerning acquisitions and procurement. Do not hesitate to contact any of the below:

Tommy Andersson, tommy.andersson@lnu.se
Tomas Malmqvist, tomas.malmqvist@lnu.se
Niklas Johansson, niklas.johansson@lnu.se

See also recently decided regulations concerning direct procurement. All information and documents can be found on: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/ekonomi/inkop/

Kommentera (0)