Nyhet

Nu startar vi vårt arbete med fundraising

Ylva Dandanell, Agr.dr i livsmedelsvetenskap, har fått rektors uppdrag att leda ett arbete för att ta fram förslag på hur fundraising kan bedrivas och organiseras på Linnéuniversitetet . Vi ställde ett par frågor till henne.

Vad handlar detta om?

- Linnéuniversitetet vill inspirera och erbjuda såväl befintliga samarbetsparter som nya intressenter att ännu tydligare vara med och bidra till Linnéuniversitetets utveckling. Med målsättningen att initiera, fördjupa och synliggöra samarbeten hoppas vi på att tillsammans kunna stärka universitetets forskning och utbildning med ett breddat utbud av samarbetsparter.

Vad är första steget?

- Vi börjar med att kommunicera och ställa frågor internt för att få en uppfattning om hur verksamheten bäst kan få stöd genom fundraising. Planen är att initialt ta hjälp av en extern konsult för ett effektivt erfarenhetsutbyte inom området. Men jag vill betona vikten av medverkan och stöd i processen från såväl fakulteter som förvaltningen.  

Du är Programchef för The Bridge. Vad händer där nu?

- I och med det nya uppdraget från rektor lämnar jag arbetet som Programchef för The Bridge för att under hösten fokusera på uppgiften och ägna mig åt att arbeta fram ett genomarbetat förslag till universitetsledningen. Det innebär också att jag nu lämnar uppdraget som representant i chefsgruppen för Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor som jag haft sen samarbetet började 2010.

- Men jag fortsätter med mitt engagemang som ständig sekreterare i Linnéakademien och som ledamot i styrelsen för Linnéakademiens forskningsstiftelse. Två uppdrag som går hand i hand med ambitionen att utveckla Linnéuniversitetet tillsammans med vår omvärld.

Om man har frågor om the Bridge eller Brysselkontoret, vart ska man vända sig nu?

- The Bridgesamarbetet går in i en ny fas, Bridge 2.0 med förändrad organisation, vilket innebär att det övergripande uppdraget som programchef försvinner. Vicerektor Ann-Charlotte Larsson är ordförande i Samarbetsrådet för The Bridge och ytterst ansvarig för samarbetet. I Samarbetsrådet sitter också dekan Helén Anderson och universitetslektor Bengt Nilsson som representanter för Linnéuniversitetet. 

- För Brysselkontoret är det inte beslutat ännu vem som går in som representant i chefsgruppen, men Linus Karlsson, internationaliseringsrådgivare, är Linnéuniversitetets kontaktperson för Brysselkontoret och den man naturligt kontaktar. 

Kommentera (0)