Nyhet

Vem vill du nominera till universitetsstyrelsen? / Who would you like to nominate to the university board?

In english below

Fram till 10 september kan du nominera kandidater till universitetsstyrelsen genom att kontakta valberedningen. 

Lärarna har rätt att utse tre representanter att ingå i universitetsstyrelsen. Dessa utses genom val. För att nominera lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen kontaktar du valberedningen. senast den 10 september.

Valberedningen består av:

  • Mikael Lundgren, FEH
  • Johanna Rosenqvist, FKH
  • Susanne Linnér, FSV
  • Jonas Lundberg, FTK
  • FHL:s plats är tills vidare vakant.

Röst- och vallängd, liksom övrig information om valet, hittar du på Medarbetare.

------------------------------------------------------------------------------------

Until September 10, you can nominate candidates to the university board by contacting the election committee.

Teachers have the right to appoint three members to be part of the university board. These are appointed through election. In order to nominate teacher representatives to the university board, you contact the election committee, by September 10 at the latest.

The election committee consists of:

  • Mikael Lundgren, FEH
  • Johanna Rosenqvist, FKH
  • Susanne Linnér, FSV
  • Jonas Lundberg, FTK
  • FHL’s seat is vacant for the time being

Electoral roll and register, as well as other information about the election, can be found on Staff.

Kommentera (0)