Nyhet

Arbetsgång och principer för kunskapsmiljö Linné

Nu finns arbetsgång och principer för hur det ska gå till när kunskapsmiljö Linné inrättas.

Kunskapsmiljöer kan bildas när kompletta akademiska miljöer samverkar och har en gemensam vision om att möta samhällsutmaningar. Beståndsdelarna i en kunskapsmiljö utgår från kompletta akademiska miljöer som spänner över alla utbildningsmiljöer, från grundutbildning till forskarutbildning och forskning. En kunskapsmiljö omfattar flera områden eller fakulteter och kräver kompetenser över organisatoriska gränser.

Universitetsstyrelsen har gett samtliga fakulteter i uppdrag att föreslå kunskapsmiljöer. Förslag som godkänts av dekan skickas vidare till universitetsledningens kansli, som bereder ärendet inför beslut av rektor.

Mer information om vad som gäller för kunskapsmiljö Linné, inklusive tidsplan för 2018 finns i bifogade dokument samt på sidan Kunskapsmiljö Linné på Medarbetare.

Kommentera (0)

Filer