Nyhet

Zoom ersätter Adobe Connect / Zoom to replace Adobe Connect

Den 17 maj togs beslutet att Zoom kommer att ersätta Adobe Connect som Linnéuniversitetets e-mötessystem. Zoom är i full drift och rekommendationen är att börja använda detta istället för Adobe Connect så snart som möjligt.

Bytet av system innebär också att de inspelningar man vill bevara från Adobe Connect behöver laddas hem och istället placeras i LnuPlay.

Adobe Connect kommer att finnas kvar hela höstterminen 2018 för att du ska kunna ladda hem, eller hinna ersätta, inspelningar som fortfarande används.

För mer information, gå till https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/e-moten/zoom/

------------------------------------------

On May 17th the decision was made that Zoom will replace Adobe Connect as the Linnaeus University e-meeting system. Zoom is fully implemented today, and the recommendation is to start using it instead of Adobe Connect as soon as possible.

The system shift also means that recordings made in Adobe Connect and that you want to keep, needs to be moved to LnuPlay.

Adobe Connect will be available during the fall semester of 2018, in order for you to be able to download, or have time to replace, recordings still in use.

For further information, please visit https://medarbetare.lnu.se/en/medarbetare/support-and-service/e-meetings/zoom/?l=en

Kommentera (5)

  1. Kan man få hjälp med att flytta filmer från AC? Så att vi lägger upp länkar av filmer som vi vill flytta? Det är ju en typisk datorgöra, inte något som varje lärare ska behöva göra för hand.

  2. Inom förvaltningsorganisationen för Utbildningsmiljö har vi inte någon bemanning för att kunna hantera det. Så, det är upp till varje fakultet/institution vad gäller den saken. Kanslicheferna har fått information om läget Zoom/Adobe Connect och inspelningar.

  3. Men it eller någon. Dett måste vara en uppgift för någon central enhet att automatisera överföringen. Eller för Sunet. Det är ju bara att programmera något script som sedan tuggar sig genom filmerna.

  4. Ja, det var också min första tanke. Men Sunet har tittat på det, liksom flera andra lärosäten, och det har inte fungerat. Problemet är att en AC-inspelning består av en massa filer som sätts samman med flashteknik, och när man laddar hem filen görs helt enkelt en form av skärminspelning i realtid.

  5. Men att det är besvärligt kan väl inte vara bra skäl för att lägga över sådant filhanteringsarbete på lärarna? 

    Skaffa en server som vi kan mata med länkar till AC-filmer. Servern hanterar det sedan som ett batch-jobb och tuggar sig igenom videon. Om batch-kön blir för lång skaffar man några servrar till.