Nyhet

Kort från universitetsstyrelsen 8 juni-18

Styrelsen blev uppdaterade om utvecklingen på Universitetskajen. Detta är en stående punkt på varje möte och denna gång betonades hållbarhetsfrågorna. Bo Bergbäck visade också husen och berättade om inflyttningsdatum.

Per Brolin berättade om prorektorsprocessen och att vi ligger i fas med planeringen. Senaste nyheten är att fyra kandidater anmält intresse för uppdraget och att styrelsen väntas kunna fatta beslut den 19 september.

Vid dagens möte förelåg inga beslutsfrågor och styrelsen gavs istället möjlighet att fördjupa sig i ett antal ämnen. Det som diskuterades var universitetets arbetsordning, två kritiska faktorer (Högkvalitativa och efterfrågade utbildningar och Utveckling av det goda ledarskapet) samt jämställdhetsintegrering.

- Styrelsen har uttryckt en vilja för fördjupande diskussioner om hur vi arbetar med för verksamheten kritiska faktorer.  När vi nu gavs möjlighet till detta idag föll det mycket väl ut, säger rektor Peter Aronsson. Styrelsemedlemmarna tillförde många viktiga insikter och förslag.

Kommentera (0)