Nyhet

Ansök om Lnu strategiska medel för doktorandmobilitet / Apply for Lnu strategic funds for doctoral student mobility

Lnu har som avsikt att öka den internationella doktorandmobiliteten och avsätter strategiska medel för detta ändamål. 

Nu har du som doktorand möjlighet att söka pengar för att vistas från 2 veckor till 2 månader vid ett utländskt lärosäte (utanför EU/Erasmusprogrammet). Det går också att söka dessa medel för att bjuda in forskarstuderande till Lnu.

Sista datum för ansökan är 22 augusti. Läs mer om hur du ansöker här.

........................

Lnu aims at increasing the international doctoral student mobility and allocates strategic funds for this purpose. It is possible to apply for a longer stay abroad (from 2 weeks up to 2 months) or to invite a doctoral student to Lnu. 

Last date to apply is August 22, 2018. Read more about how to apply here.

Kommentera (0)