Nyhet

Nytt beslut om bemanning av kommittén för internationalisering

I april 2018 utsågs nya ledamöter till kommittén för internationalisering. På grund av olyckliga omständigheter kom kommitténs sammansättning inte att gå i linje med universitetets jämställdhetssträvan. Som en följd av detta har rektor tagit ett nytt beslut om bemanning av kommittén för internationalisering. Till ordförande utses återigen vicerektor Ann-Charlotte Larsson. Till ordinarie ledamöter respektive personliga ersättare utses följande:

 

Fakultet            Ordinarie ledamot                                                

FEH                    Professor Per Servais                           

                           Ersättare Universitetslektor Soniya Billore

FHL                    Professor Peter Gierow  

                           Ersättare Universitetslektor Kristiina Heikkilä

FKH                   Universitetslektor Piia Posti                               

                           Ersättare Professor Jukka Tyrkkö

FSV                    Universitetslektor Kristina Hellberg               

                           Ersättare Universitetslektor Jonas Ewald

FTK                    Professor Astrid Hilbert                                    

                           Ersättare Docent Sven-Erik Sandström

NLU                   Universitetslektor Daniel Alvunger

 

För NLU utses ingen ersättare. Mandatperioden gäller till och med 2019-12-31.

Kommentera (1)

  1. Bemanning.......Träffande!

Filer