Nyhet

Ta chansen att bidra till samhällsutveckling

Linnéuniversitetet har inlett en storsatsning i mångmiljonklassen för att bli ännu bättre på samverkan för samhällsförändring. År 2020 ska effekterna av satsningen synas och ”kännas”.

Flera möjligheter finns nu att medverka i denna satsning då interna tjänster utlyses till akademisk personal.

Forskare som vill representera sin fakultet i arbetet med strategiska partnerskap

Ett av de teman Linnéuniversitet vill utveckla är arbetet med strategiska partnerskap, och här har vi också fått Vinnovas förtroende att leda det nationella utvecklingsarbetet. Samtidigt med det nationella utvecklingsarbetet vidareutvecklar vi vår interna organisation för ökad involvering av hela vår verksamhet. Linnéuniversitet har höga ambitioner att öka intern involvering, kunskap och kvalitet gällande strategiska partnerskap som verktyg för värdeskapande samverkan.

Uppdraget består i att internt koordinera aktiviteter inom fakulteten, anordna/delta i workshoppar, delta i planeringsmöten med nationell utvecklingsledare samt aktiviteter och erfarenhetsutbyte tillsammans med andra lärosäten inom ramen för det treåriga utvecklingsarbetet kring strategiska partnerskap.

Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete och arbete i fakultetsstyrelse/universitetsövergripande styrelser och nämnder är meriterande. Ett stort kollegialt nätverk, engagemang och intresse för strategiska partnerskap är viktigt. Konkret erfarenhet av arbete i strategiska partnerskap är ej ett krav, men naturligtvis ett plus.

Representanter utses för ett år i taget av vicerektor Ann-Charlotte Larsson med start 2018. Kostnadstäckning utgår omfattande 10 procent tjänst inkl. LKP (ej OH).

Vi söker representanter från Ekonomihögskolan, Fakulteten för teknik, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap och Nämnden för lärarutbildning.

Projektledningsstöd för strategiska partnerskap

Ett av de teman Linnéuniversitet vill utveckla är arbetet med strategiska partnerskap, bl a genom projektet Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan (SPETS).

Inom detta projekt behöver vi en person från kärnverksamheten för att fylla en roll som projektledningsstöd.

Arbetsuppgifter inkluderar dokumentation, utskick, sammanställningar, skrivelser, protokoll, lokal- och resebokning, m.m.

Önskeprofilen är en noggrann person, med servicekänsla och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Strukturerad, stresstålig, prestigelös och har erfarenhet av ovan beskrivna arbetsuppgifter, som ibland kan ha kort deadline.

Omfattning: Motsvarande 25 procent tjänst (som ersätts ekonomiskt genom projektet).

Uppdraget pågår i tre år, projektledningsstödspersonen utses för ett år i taget med start 2018.

Ola Dagbro är Linnéuniversitetets koordinator för utveckling av strategiska partnerskap på avdelningen för externa relationer, och även projektledare för det nationella utvecklingsprojektet. Ola kan ge mer information och svara på frågor om respektive tjänst.

Är du intresserad? Välkommen med en intresseanmälan!

Intresseanmälningar till respektive tjänst ska ha inkommit till ola.dagbro_AT_lnu.se senast 10 juni

Intresseanmälan ska innehålla:

  • Namn
  • Fakultet
  • Institution/kansli
  • Kort motivering

Forskare som vill utveckla samverkan som kvalitet i forskning

Projektet Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande (SKÖN) syftar till att utveckla verksamhetsanpassade modeller för kvalitetssäkring av lärosätenas kompletta uppdrag, det vill säga samverkan, utbildning och forskning. Projektet leds av Linköpings universitet och ett stort antal svenska lärosäten deltar. Stor vikt läggs vid varje lärosätes unika förutsättningar och särart.

Linnéuniversitetet har för avsikt att delta aktivt i delprojekt som rör impact samt samverkan som en kvalitetsaspekt av forskningsutvärdering. För att projektet ska bli relevant och framgångsrikt behöver vi knyta forskande personal med intresse för samverkan och kvalitet till projektet.

Uppdraget består i anordna/delta i workshoppar, delta i planeringsmöten samt aktiviteter och erfarenhetsutbyte tillsammans med andra lärosäten inom ramen för det treåriga utvecklingsarbetet kring samverkansintegrerade kvalitetssystem.

Vi söker en till två forskare som har engagemang och erfarenhet av eller intresse för samverkan och kvalitetsutveckling.

Kostnadstäckning utgår med 10–50 procent av tjänst inkl. LKP (ej OH).

Projektmedarbetarna utses för hela projektperioden av vicerektor Ann-Charlotte Larsson med start 2018. Projektet avslutas november 2020.

Karin Lundhgren, som är Linnéuniversitetets interna projektledare, kan ge mer information och svara på frågor om projektet och tjänsten.

Intresseanmälningar ska ha inkommit till karin.lundhgren_AT_lnu.se senast 10 juni

Intresseanmälan ska innehålla:

  • Namn
  • Fakultet
  • Institution
  • Kort motivering

Välkomna med era intresseanmälningar!

Kommentera (0)

Filer