Nyhet

Tema kunskapsmiljöer på Café Linné finns nu på Medarbetare/ Café Linné about knowledge environments now available via Staff

Café Linné 8 maj

In English below

Det gick, som många märkte, inte att följa live-sändningen av Café Linné igår. Vi beklagar att vi inte riktigt kunde leva upp till vad vi lovade när nätverket på Storken gick ner. 

Besökarna på plats kunde svara på frågor om kunskapsmiljöer, ställa egna frågor och ta del av rektor Peter Aronssons tankar kring kunskapsmiljöer. Nu kan du se filmen här och ställa dina frågor till rektor. Svar på frågor som kommit in hittills hittar du här

Välkommen att delta och på återseende! 

---------------------------------------------------------------------------------------

As many people noticed it was not possible to watch the live stream from Café Linné yesterday. We are sorry that we could not live up to our obligations this time when the data network stopped working in Storken.

Guests on site had the opportunity to answer questions on knowledge environments, ask their own questions and hear vice-chancellor Peter Aronsson's thoughts on knowledge environments. Now you can see the film here and ask your questions to the vice-chancellor

Welcome to participate, see you again!

 

Kommentera (0)