Nyhet

Hallå där Åsa Gustafsson – vi hör att det är stora nyheter om ackrediteringen / we hear there are great news about the accreditation!

Åsa Gustavsson

In English below

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet har under drygt ett år arbetat för att bli ackrediterade som en business school av The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) . I mars skickade de in självvärderingen och nu har förhandsbeskedet kommit. Medarbetare har träffat Åsa Gustafsson som är projektledare för arbetet.

Förhandsbeskedet på självvärderingsrapporten är ”accepted” – vad innebär det?

– Det innebär att vi har tagit ett steg närmare ackreditering av AACSB, förklarar Åsa Gustafsson. Inom två månader kommer utlåtandet och kravspecifikationen på förväntade förbättringar för att få ta emot en grupp utomstående granskare, ett så kallat Peer Review Team.

Varför är ackrediteringen viktig för Linnéuniversitetet?

– Att få AACSB ackreditering är viktigt för att ingå i ett nätverk av de främsta lärosäten som erbjuder program inom företagsekonomi. Ansökan gäller utbildningsprogrammen inom företagsekonomi men ansökan om ackrediteringen gäller för hela Linnéuniversitetet. Ekonomihögskolan är inte en tillräckligt fristående fakultet för att göra en egen ansökan, förklarar Åsa.

Vad kommer att hända den närmaste tiden?

– När vi har fått kravspecifikationen på förväntade förbättringar väntar hårt arbete. Om allt går enligt plan kommer granskarna för att gå igenom resultatet av vårt förändringsarbete om ungefär två år, avslutar Åsa.

Mer information om ackrediteringen

Ekonomihögskolans sidor på Medarbetare finns information om ackrediteringen.  Har du några frågor om ackrediteringen är du välkommen att kontakta projektledare Åsa Gustafsson.

-------------------------------------------------------------------

During the last year or so, the school of business and economics at Linnaeus University has worked to get an accreditation as a business school of The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). In March, they submitted the initial self evaluation report and now the pre-notification has arrived. We have talked to Åsa Gustafsson who is project manager.

The the pre-notification on the initial self evaluation report says “accepted” – what does that mean?
“It means that we are now one step closer to an AACSB accreditation”, says Gustafsson. “Within two months’ time, we will receive a statement with a requirement specification of expected improvements. This means that the school of business and economics will be given a list of necessary improvements that must be made in order for us to be able to welcome a group of external experts, a so-called peer review team.

Why is this accreditation important for Linnaeus University?
“To get an AACSB accreditation is important in order to become part of a network of the foremost higher education institutions that offer programmes in business administration. However, the school of business and economics is not an independent enough faculty to have the possibility to apply on its own; therefore, the application for the accreditation applies for the whole university”, Gustafsson explains.

What will happen next?
“As soon as we receive the requirement specification of expected improvements, there is work to be done. If everything goes according to plan, the review team will go through the results of our improvement work within two years’ time”, Gustafsson concludes.

More information about the accreditation
On the school of business and economics’ staff pages, you can find more information about the accreditation:

If you have any questions concerning the accreditation, you are welcome to contact project manager Åsa Gustafsson.

Kommentera (0)