Nyhet

Nya möjligheter att justera publikationslistor på Lnu.se / New possibilities to adjust publication lists on Lnu.se

Publikationslistorna som visas på personalsidorna på Lnu.se är nu mer flexibla. Nu kan man själv välja:
- ett urval publikationer som ska hamna överst i listan.
- i vilken ordning publikationstyperna ska listas.
- välja bort publikationstyper som man inte vill ska visas i listan.

Nu hämtas också alla publikationstyper in från DiVA till Lnu.se-listan, dvs även den senast tillkomna typen Konstnärlig output.

Info om hur du ändrar i din lista:
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/kommunikation-och-marknadsforing/webb/lathundar-och-riktlinjer/publikationslistor/

----------------------------------------------------------------------------------------

The publication lists shown on the staff pages on Lnu.se are now more flexible. You can now choose:

  • a selection of publications that should be shown first in the list
  • in what order the different types of publications should be listed
  • not to show publication types that you do not wish to include in the list

What is more, now all types of publications are collected from DiVA to the Lnu list, that is to say, also the most recently added type artistic output.

Kommentera (0)