Nyhet

Lnu:s bibliometriska modell – vad, hur & varför? 17/4 / Lnu’s bibliometric model – what, how and why? April 18

For English see below

Universitetsbiblioteket bjuder in till frukostseminarium:

När:  Tisdagen 17 April kl 08:15-09:15

Var: Universitetsbiblioteket: UB296A i Kalmar och Babel i Växjö

Solbritt Andersson från universitetsbiblioteket presenterar Lnu:s bibliometriska modell – bakgrund till modellens införande, vad ger poäng, hur poängen beräknas och hur du som forskare påverkas.

Det blir också tid för frågor och diskussion.

Mer information om den bibliometriska modellen och årets inrapportering: https://medarbetare.lnu.se/social/groups/linneuniversitetets-nyhetsbrev/posts/65899

Eftersom vi bjuder på kaffe och frukostfralla ser vi gärna att du anmäler dig om du vill närvara på seminariet.

Länk till kalenderhändelse: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2018/lnus-bibliometriska-modell--vad-hur--varfor/

Sista dag för anmälan är söndagen 15/4

-----------------------------------------------------------------------------------------

The University Library invites you to a breakfast seminar:

When: Wednesday, April 18 at 08:15–09:15

Where: The University Library: UB296A Kalmar, Babel Växjö

Solbritt Andersson from the university library will present the bibliometric model used at Lnu – why the model was introduced, what generates points, how the score is calculated and how this affects you as a researcher.

There will also be time for questions and discussion.

More information about the bibliometric model and this year's reporting can be found here: https://medarbetare.lnu.se/social/groups/linneuniversitetets-nyhetsbrev/posts/65899

We offer coffee and breakfast sandwiches, and would therefore kindly ask you to register if you wish to attend the seminar.

Link to event: https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/events/2018/lnus-bibliometric-model--what-how-and-why2/

Last day to register is Monday, April 16

Kommentera (0)