Nyhet

Rapportera in dina vetenskapliga publikationer för 2013–2017 / Report your scientific publications for the period 2013–2017

Inför 2019 kommer universitetsledningen att omfördela 2,5% av forskningsanslaget utifrån bibliometri. Syftet med omfördelningen är att stimulera till ökad publicering i publiceringskanaler med hög vetenskaplig prestige och god internationell spridning.

Vetenskapliga publikationer för 2013–2017 behöver vara inrapporterade i Lnu:s Diva senast 23 april för att ingå i detta underlag. Observera att nyanställda under perioden 2013–2017 till viss del får tillgodoräkna sig publikationer från sina tidigare anställningar. Dessa ska därför också registreras i DiVA.

Läs mer om Lnu:s bibliometriska modell på http://libguides.lnu.se/ld.php?content_id=8562804. Läs mer om ansvarsfördelningen vid registrering i DiVA: Ansvarsfördelning.

Eventuella frågor kan ställas till Solbritt Andersson, Universitetsbiblioteket solbritt.andersson_AT_lnu.se eller diva_AT_lnu.se

________________________________________________________________

For 2019, the university board will allocate 2.5% of research funding on the basis of Linnaeus University’s bibliometric model. The purpose of this allocation is to stimulate increased publishing in channels with high scientific prestige and good international distribution.

Therefore, scientific publications for the period 2013–2017 must be reported in Lnu’s DIVA by April 23 in order to form the basis for the allocation. Note that new employees during the period 2013–2017 will to some extent be credited for publications from previous employments. Therefore, it is important that also these publications are reported in DIVA.

Read more about Linnaeus University’s bibliometric model on http://libguides.lnu.se/ld.php?content_id=8562808. Read more about the assignment of responsibilities for registering in DiVA: Assignment of responsibilities.

Questions can be directed to Solbritt Andersson, University Library: solbritt.andersson_AT_lnu.se or diva_AT_lnu.se

 

 

Kommentera (0)