Nyhet

Undervisningsuppdrag i högskoledidaktik? // Interested in teaching commissions?

(English version below)

Intresserad av högskoledidaktik?

Nu bygger vi en verksamhet i syfte att kvalitetssäkra utbildning genom kompetensutveckling och konsultativ verksamhet. Vi bygger från grunden baserat på identifierade behov och dialog med verksamheten under 2017. 

Du som har erfarenhet och intresse av att utveckla och kvalitetssäkra utbildning och är intresserad av undervisningsuppdrag vid den nya enheten är välkommen att anmäla ditt intresse. Vi drar igång med viss verksamhet i form av de nya behörighetsgivande utbildningarna redan i höst. 

Om du är intresserad av undervisningsuppdrag så tar du i steg 1) kontakt med din närmaste chef och stäm av ditt intresse utifrån bemanningssituation och överenskommen kompetensutveckling 2) beskriv ditt intresseområde i ett mejl till mig, Linda Reneland-Forsman så börjar vi med ett inledande samtal. 

Ser fram emot att höra ifrån er! E-post till  Linda Reneland-Forsman

--------------------------------------------------------------------------------------------

Interested in higher education didactics?
We are now establishing operations with the aim to quality-assure education through skills development and consultative activities. We build from the foundation based on identified needs and dialogue with our different fields of activity during 2017.

If you have experience and interest in developing and quality-assuring education and are interested in teaching commissions at the new unit, you are welcome to register your interest. We will start with some activities in the form of the new access programmes already this autumn.

If you are interested in teaching commissions, you should as step 1) contact your nearest manager and discuss your interest based on the staffing situation and the agreed upon skills development 2) describe your area of interest in an email to me, Linda Reneland-Forsman, and then we will start with an introductory conversation.

Looking forward to hearing from you! Email Linda Reneland-Forsman

Kommentera (0)