Nyhet

Polisutbildningen i Växjö övar

Under veckorna 11-14 sker flera större övningar på campus i Växjö. Vilka övningsmiljöer som är aktuella varierar mellan tillfällena.

Vid övningarna är miljöerna som vanligt märkta med polisutbildningens övningstält. På de flesta stationer finns det också en övningsledare/stationsansvarig utmärkt med gul väst.

Mer information

Om du behöver mer information om detta är du välkommen att kontakta Elisabet Hellgren

Kommentera (0)