Nyhet

Årsredovisningen för 2017 är klar

Framsida årsredovisning 2017

Nu är årsredovisningen för 2017 beslutad och i den får du en bra bild av vad som har hänt under förra året.

Bland annat ser vi att:

  • Antalet betalstudenter ökade kraftigt
  • Totalt antal sökande och förstahandssökande på program (där vi har den stora studentvolymen) har minskar kontinuerligt sedan hösten 2013 och söksiffrorna ska analyseras närmare i samband med att utbildningsutbudet ses över under året.
  • De indikatorer vi använder inom forskningen: citeringar, publiceringar och externa medel visar på en svagt positiv utveckling

Detta och mycket annat kan du läsa i den sammanställda rapporten som nu finns tillgänglig här på Medarbetare. Du hittar den under Styrning och Regelverk/Verksamhetsplanering och uppföljning/verksamhetsuppföljning tillsammans med tidigare dokument.

Gå direkt till dokumentet.  

Det finns även en powerpoint-presentation om årsredovisningen som du hittar i menyn till höger.

Kommentera (0)

Filer