Nyhet

Ny enhet för högskolepedagogik vid Linnéuniversitetet

Nu kan arbetet med att inrätta en enhet för högskolepedagogik starta. Arbetet fokuserar nu på att precisera hur den högskolepedagogiska verksamheten ska genomföras samtidigt som en tjänst som verksamhetsledare utlyses. 

Enheten placeras på universitetsbiblioteket och kommer att arbeta nära det nya Rådet för utbildning och lärande.

- Nu direkt börjar arbetet med att precisera hur besluts- och ansvarsförhållanden ska se ut, hur enheten ska organiseras inom universitetsbiblioteket och de ekonomiska förutsättningarna, det ska vara klart 1 maj, säger Catta Torhell, överbibliotekarie på universitetsbiblioteket.

I uppdraget till överbibliotekarien ligger också att utreda hur arbetet med digitalt lärande och övrig kompetensutveckling kan organiseras. Parallellt kommer ett uppdrag som verksamhetsledare för enheten att utlysas men för att inte tappa fart i planeringen för kursutbudet under hösten 2018 och våren 2019 kommer en tillförordnad verksamhetsledare för 2018 tillsättas omgående.

Bakgrund och beslut

Hösten 2017 presenterades en utredning kring de högskolepedagogiska frågorna vid Linnéuniversitetet, ledd av Anna-Liisa Närvänen för Kvalitetsrådet. Rektor har nu fattat beslut om att inrätta en enhet för högskolepedagogik med placering på universitetsbiblioteket.

Rektorsbeslutet innebär

att inrätta en enhet för högskolepedagogik på universitetsbiblioteket och att universitetets högskolepedagogiska verksamhet ska styras strategiskt av Rådet för utbildning och lärande

att utlysa ett uppdrag som verksamhetsledare för högskolepedagogik

att uppdra åt överbibliotekarien att i samråd med vicerektor för utbildning och lärande leda arbetet med att precisera formerna för den högskolepedagogiska verksamhetens genomförande, inklusive arbetet med digitalt lärande och kompetensutveckling av universitetets personal.

Mer information och frågor

Beslutet i sin helhet bifogas. Välkommen att kontakta Catta Torhell, överbibliotekarie på universitetsbiblioteket om du har frågor.

 

Kommentera (0)

Filer