Nyhet

Ny institution/New department

For English see below

Rektor har beslutat att inrätta institutionen för datavetenskap och medieteknik. Det är en sammanslagning av datavetenskap och medieteknik. Sammanslagningen gäller från och med den 1 mars 2018. Samtlig personal och verksamhet från de båda institutionerna förs över till den nya institutionen. Jesper Andersson blir prefekt för den nya institutionen.

Bra att ha koll på:
Svenskt namn: Institutionen för datavetenskap och medieteknik.
Svensk förkortning: DM. 
Engelskt namn: Department of computer science and media technology.
Engelsk förkortning: CM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vice-chancellor has decided to establish the department of computer science and media technology. The new department is a merger of computer science and media technology. The merger applies as from March 1, 2018. All members of staff and all activities from both departments will be transferred to the new department.

Good to know:
Swedish name: Institutionen för datavetenskap och medieteknik
Swedish abbreviation: DM
English name: Department of computer science and media technology
English abbreviation: CM

Kommentera (0)