Nyhet

Nytt inlägg i rektorsgruppens blogg / New post in the vice-chancellor group's blog

Rektor Peter Aronsson bloggar om hur utmanande utbildningar kan bidra till att lösa samhällsutmaningar.

"Under 2018 är det dags att börja ta ett mer samlat grepp så att vi vet att vi använder våra resurser på bästa sätt, att vi drar nytta av den egna och det omgivande samhällets kompetenser. Har vi det utbud i de former som studenterna efterfrågar, samhällsutmaningarna pockar på, vår forskning understöder, samhället och arbetsmarknaden behöver? Jag vill att alla känner sig välkomna att bidra i arbetet med att svara på dessa frågor och föreslå förändringar."

Läs inlägget här.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vice-chancellor Peter Aronsson blogs about how challenging educations can contribute to solving societal challenges.

"During 2018 it is time to take a more comprehensive approach to make sure that we use our resources in the best possible way, that we make the most our own and the surrounding society’s resources. Do we offer the courses and programmes requested by the students? Do we offer them in the right form? Do we offer the courses and programmes that societal challenges require, that our research supports, that society and the labour market are in need of? I want everyone to feel welcome to contribute in the work to answer these questions and put forward proposals for changes".

Read the post here.

Kommentera (0)