Nyhet

UB söker Lnu-forskning att digitalisera / The University Library is looking for Lnu research to digitalise

Är du författare till Lnu-verk som du skulle vilja tillgängliggöra digitalt?

Vi har byggt upp verksamhet för att enkelt kunna digitalisera och publicera rapporter, avhandlingar och andra publikationer författade av Lnu-anställda. 

Vi tar även emot önskemål om digitalisering av andra verk i vår samling där upphovsrätten har gått ut eller där du själv kan klarera upphovsrätten.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta Evelina Svedlund, evelina.svedlund@lnu.se 0480-44 61 46

------------------------------------------------------------------------------------------

Are you an author of Lnu research that you would like to make available digitally?

We now have a system in place that allows us to easily digitalise and publish reports, dissertations and other publications authored by members of staff at Linnaeus University.

We are also welcoming requests concerning digitalisation of other works in our collection for which the copyright has expired or where you can sort out the copyright.

Welcome to contact us!

Contact Evelina Svedlund, evelina.svedlund_AT_lnu.se, 0480-44 61 46

Kommentera (0)