Nyhet

Vill du delta på årets bokmässa Bok & Bibliotek i Göteborg 27-30 september?

Logga för Bok & Bibliotek

Linnéuniversitetet deltar i år som utställare på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg för 15:e gången! I år har mässan tre teman: Bild, Fokus på mediefrågor samt Mobilisering mot rasism och intolerans.

På temat Bild ställer mässan frågorna: Hur används bilder och illustrationer idag och hur påverkas vi av dem? Hur berättar vi med bilder? Samarbetspartner i bildtemat är Läsrörelsen, med sitt nya projekt Bildberättande, Svenska Tecknare och Seriefrämjandet.

Mediefrågor kommer att ta stor plats. Det självklara forumet för detta blir Mediedagarna i Göteborg (Meg) som helintegreras med Bokmässan under mässans första två dagar, 27-28/9. En bärande del av temats program utarbetas tillsammans med Föreningen Grävande Journalister. 

Bokmässan 2018 lyfter vårt gemensamma ansvar för att arbeta mot ökad rasism och intolerans i samhället. Temat riktar sig inte minst mot skola och bibliotek – och hur dessa yrkesgrupper kan tackla de frågor som uppstår kring dessa ämnen. Partner till satsningen är Forum för levande historia.

Har du något i din egen forskning som du vill presentera till exempel i form av ett seminarium, en föreläsning eller kanske en diskussion/debatt? Hör av dig till Annika Sand på kommunikationsavdelningen, annika.sand_AT_lnu.se.

Varför finns Linnéuniversitetet på Bok & Bibliotek?

Förutom att det finns böcker och annat till försäljning på Bokmässan är detta idag också en viktig arena för att förmedla kunskaper om ny forskning till en mycket bred publik (omkring 100.000 besökare), och Lnu:s framgångar har genom åren fått flera andra lärosäten att följa efter.

Förutom att vi deltar med eget monterprogram är ambitionen att också ta oss in i andra större sammanhang under mässan, särskilt på det så kallade Forskartorget som är en speciell del av bokmässan som arrangeras av bland annat Vetenskapsrådet och KK-stiftelsen.

Fokus för Linnéuniversitetets deltagande ligger alltså på att kommunicera pågående forskning, men i vårt eget monterprogram kan vi även välja göra andra saker, som exempelvis att presentera nyutkomna böcker, arrangera diskussioner/samtal i aktuella ämnen eller presentera (för mässbesökarna) relevanta utbildningar.

Önskvärt är att det finns någon anknytning till aktuell forskning – för att komma med på Forskartorget är någon sorts ”forskningsresultat” nödvändiga att ha med – och ”tonläget” måste i alla sammanhang vara populärvetenskapligt eftersom de allra flesta av dina åhörare inte är akademiker.

När behöver vi dina förslag?

Ditt förslag måste vara hos Annika Sand (annika.sand_AT_lnu.se) senast den:

  • Miniseminarium (normaltid 20 minuter)* 4 mars
  • Forskartorget (normaltid 15, men möjligt med 30 min)* 1 maj
  • Mat & Hälsa & Livsstil (det största av ett antal specialteman; 20 min)* 20 juni
  • Linnéuniversitetets eget monterprogram (normaltid 20 min) 20 juni

Förutom dessa finns en rad specialscener*, till exempel det Internationella torget, dit det också är möjligt att lämna förslag ­men dessa är de som vi känner till tider för just nu.

Vad kommunikationsavdelningen behöver vi veta?

Som arrangörer behöver vi få veta följande: Vem/vilka ska framträda? Under vilken rubrik ska detta ske? Vad handlar det om (kort infotext, ca. 250 tecken)? Vilken dag och tid önskas (eller ännu viktigare: vilka dagar/tider är inte möjliga)? På vilket språk (svenska eller engelska) kommer du/ni att tala?

* OBS! Vilka förslag som antas till Forskartorget avgörs av Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen med flera arrangörer. I övriga fall (miniseminarierna, Mat & Hälsa & Livsstil etc.) görs urvalet av Svenska Mässan. Det är endast vårt eget monterprogram som vi kan styra över helt och hållet själva.

Kommentera (0)