Nyhet

Linnéuniversitetet kartlägger sexuella trakasserier / Linnaeus University maps out sexual harassment

(English version below)

Linnéuniversitetet accepterar inte diskriminering eller trakasserier och har nolltolerans mot sexuella trakasserier.

Fram till 2:a mars kartlägger vi möjliga risker för trakasserier och sexuella trakasserier. Om du har upplevt att du drabbats eller utsatts på Linnéuniversitetet kan du anonymt dela med dig av dina erfarenheter och berättelser utan att namnge berörd medarbetare eller student.

Din historia är viktig för att Linnéuniversitetet ska kunna kartlägga möjliga risker och öka kunskapen så att vi aktivt kan vidta de åtgärder som krävs för att göra arbetsmiljön och studiemiljön trygg och säker för dig som arbetar eller studerar på Linnéuniversitetet. Läs mer.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Linnaeus University does not accept discrimination or harassment and has zero tolerance for sexual harassment.

Until 2 Mars, we will map out potential risks for harassment and sexual harassment. If you have experienced or is being subject to harassment or sexual harassment at Linnaeus University, you can share your experiences and your story anonymously without naming the member of staff or student in question.

Your story is important in order for Linnaeus University to be able to map out potential risks and increase the knowledge so that we can take the active measures required to ensure that the work environment and study environment is safe for our members of staff and students. Read more.

Kommentera (0)