Ansök om Lnu medel för lärarmobilitet 2018 / Apply for Lnu funds for teacher mobility 2018

AKTUELLT!

Ansök om Lnu strategiska medel för ett internationellt undervisningsuppdrag vid ett partnerlärosäte (gällande länder utanför Erasmus+, dvs EU).

Mobilitetsmedlen avser både utresande Lnu-lärare samt möjligheten att kunna bjuda in gästlärare från ett partnerlärosäte.

Denna ansökningsomgång gäller för mobilitet maj-december 2018. Deadline för ansökan är 28 februari 2018.

Mer information och länk till ansökan finns här.

------------------------------

NEW CALL!

Apply for Lnu strategic funds for an international teaching assignment at a partner institution during 2018 (outside the Erasmus+ region, ie EU).

The funds are designated to outgoing Lnu teachers, as well as for incoming guest lecturers from a Linnaeus University partner institution.

This call concerns mobility between May-Dec 2018. Deadline for applications is February 28th 2018.

Click here for more information and application procedure.

Kommentera (0)

Filer