Nyhet

Nya regler och mallar för uppdragsutbildning

Under de senaste åren har lagstiftningen kring uppdragsutbildning förändrats vilket även påverkar Linnéuniversitetets lokala regler för uppdragsutbildning. För att inkludera dessa ändringar och för att göra reglerna tydligare och mer användarvänliga har universitetets lokala regler reviderats och blivit fastställda av rektor. De nya reglerna har även påverkat andra dokument och mallar, exempelvis offert- och avtalsmallar, vilka även de har reviderats och fastställts på nytt.

Gällande lokala regler för uppdragsutbildning och mallar för arbetet med uppdragsutbildning hittar du här: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/uppdragsutbildning/

Kommentera (0)