Nyhet

Jurister på Linnéuniversitetet

Behöver du hjälp i olika avtals- och affärsrättsliga frågor? Har du koll på hur dina immateriella rättigheter hanteras vid ett samverkansavtal? Riskerar du att åta dig saker som du inte kan stå för, exempelvis i ett sekretessavtal (NDA) där myndigheten ju ändå är skyldig att lämna ut handlingar? Vet du hur rättssystemet i ett annat land hanterar eventuella avtalstvister?

Sedan i våras har Linnéuniversitetet anställt egna jurister som framför allt arbetar med avtalsrättsliga frågor inom exempelvis forskning, samverkan och innovation. Du kan få hjälp att granska avtal, ta fram egna avtalsförslag och mallar, eller få utbildning, hjälp och stöd inom många av de rättsområden som berör vår verksamhet. I det fall dina frågor rör förvaltnings- och högskolejuridik hänvisas till Universitetsledningens kansli och arbetsrätt hänvisas till HR-avdelningen, men är du tveksam om gränsdragningen kan vi guida dig rätt.

Läs mer: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/affarsratt-och-avtalsfragor/

Du når juristerna på juridik_AT_lnu.se eller via växeln 0772-28 80 00

Vi sitter i Falken, Kalmar.
Anna Sverresdotter Aldén
Anna Grönblad

Kommentera (1)

  1. Så bra! Vi på GIO på externa relationer hjälper till med andra delar i processen att utveckla din innovation t.ex. med finansiering för att verifiera din idé marknadsmäsigt och/eller tekniskt samt för att täcka kostnader för immaterialrättsligt skydd. Det gäller forskare/lärare, anställd personal och studenter.