Nyhet

Kompetensutveckling vid Lnu

Universitetsgemensam introduktionsdag för nyanställda/University-wide introductory day for new employees:
7 februari på svenska (Växjö)/February 7 in Swedish (Växjö).
14 februari på engelska (Kalmar)/February 14 in English (Kalmar).

HR-informationsträff (2 timmar)/HR-information session (2 hours):
Återkommer regelbundet varje månad/Offered regularly once a month.

Fortsättningskurs i Excel (för PC): 18/1 i Växjö, på svenska - 5 platser kvar.

Kurs i mindfulness/yinyoga: kursen som startar 5/3 är fullbokad. Flera intressenter kontakta Yael Tågerud, HR-avdelningen för eventuell ny grupp/The course in mindfulness/yinyoga starting March 5 is fully booked. If you are interested, contact Yael Tågerud, HR-Office for information about new group.

Swedish courses start on week 4. For information about the different courses offered during Spring 2018, see 
https://medarbetare.lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/personalavdelningen/information-swedish-courses--spring-2018.pdf

För regelbunden information om kompetensutvecklingsaktiviteter, gå gärna med i Medarbetargruppen för kompetensutveckling/to obtain information about competence development activities regularly, join the Medarbetar-group: https://medarbetare.lnu.se/social/groups/kompetensutveckling-vid-lnu

Kontaktperson för universitetsgemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter: Yael Tågerud, HR-avdelningen/Contact person for university-wide competence development activities: Yael Tågerud, HR-Office.

För mer info och bilagor se:
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/att-arbeta-vid-lnu/kompetens-och-kompetensutveckling/

Kommentera (1)

  1. Varför skriver man att fortsättningskursen för Excel endast är för PC? För visst har väl de moderna versionerna för PC och Mac samma funktionalitet.