Nyhet

Öppettider under jul- och nyårshelgerna

Öppettider under jul- och nyårshelgerna

Copycenter/butik:
Copycenter och butiken i Växjö har lunchstängt 11.30-12.00 v.52 och v.1.

Infocenter:
Infocenter i Kalmar och Växjö har lunchstängt 11.30-12.00 vissa dagar under v.52.

Lokalbokning:
Lokalbokingens telefon med kortnummer 6140 är stängd v. 52. 

Lokaler:
Öppettiderna till våra fastigheter kan variera under perioden 23/12-7/1. Se därför till att ha passerkort med dig.

Postverksamheten:
Under v.52-1 gäller följande postrutiner:
- Posten sorteras direkt på morgonen och delas endast ut till rektors kansli och till registrator på förmiddagen.
- Transporten mellan orterna tidigareläggs och går från respektive ort kl. 9.30.
Kl.12 sorteras samtlig post och samtliga gods och körs sedan ut till respektive hus/fakultet. Vi lämnar ingående post samt hämtar utgående post i samma postrunda.

Postens öppettider är 8.00-15.00. 

Trettondagsafton 5/1 gäller följande:
- Posten kör endast sin förmiddagsrunda. Transporten mellan orterna är tidigarelagd till kl. 9.30
- Endast registratorns brev sorteras ut efter transporten som anlänt från andra orten.
- Sista inlämning på postcentralen, Hus H plan 0 i Växjö och Västergård i Kalmar, kl.11.30.
- För mer information, kontakta postverksamheten i Växjö på kortnummer 8619 eller Kalmar på kortnummer 6019.

Kommentera (0)