News

Test of fire evacuation alarm on campus in Växjö, December 20–21

For English see below

Den 20-21 december kommer Vidéum att prova brandlarmet på campus i Växjö. Vanligtvis görs detta tidig på morgonen, men dessa dagar kommer det även att ske dagtid. Schema, se nedan.

Entréerna till husen kommer också att lappas med info.

Personal och studenter bör förvissa sig om att det är ett provlarm. Någon utrymning behöver inte göras när man kontrollerat att det är ett prov.

Onsdag 20/12 kl. 7-9 hus H, K, K2
Onsdag 20/12 kl. 10-12 hus M, N

Torsdag 21/12 kl. 7-9 hus P, S
Torsdag 21/12 kl. 10-12 hus B, C, D
Torsdag 21/12 kl. 13-15 hus UB, F, J

___________________________________________________________

Test of fire evacuation alarm on campus in Växjö, December 20–21

On December 20–21, Videum will test the fire evacuation alarm on campus in Växjö. Normally, this is done early in the morning, but this time the tests will take place also during daytime. For timetable, see below.

There will also be notes informing about the tests at the entrance of each building.

Members of staff and students should make sure that it is a test alarm. There is no need to evacuate once you have made sure that it is a test alarm.

Wednesday, December 20 at 7–9 am, buildings H, K, K2
Wednesday, December 20 at 10 am–12 noon, buildings M, N

Thursday, December 21 at 7–9 am, buildings P, S
Thursday, December 21 at 10 am–12 noon, buildings B, C, D
Thursday, December 21 at 1–3 pm, buildings UB, F, J

Comment (0)