News

Nytt ramavtal Eurocard / New framework agreement for Eurocard

For English see below

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för korttjänster med SEB Kort och Eurocard och för resekontotjänster med Diners Club och Eurocard. Ramavtalen gäller from 1 januari 2018.

Korten är fortfarande avgiftsfria och det tas inte ut några kostnader ism valutaväxling och kontantuttag. När det gäller myndighetskorten är det inga förändringar i villkoren, men däremot i de kort där du har personligt betalningsansvar.

OBS! Förändringar från tidigare ramavtal gällande Eurocard Corporate betalkort med personligt betalningsansvar, dvs där du personligen är ansvarig för betalning:

  • Det ingår inte längre en kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd.
  • Det är inte längre möjligt att erhålla pappersfaktura, utan det ingår en elektronisk faktura (e-faktura). Viktigt att alla ni som idag har pappersfaktura ansluter er till e-faktura via er internetbank innan årsskiftet. Denna information framgår på den senaste pappersfakturan avseende inköp under oktober månad och framåt.
  • Ny funktion i kortet för att kunna öppna och stänga för näthandel samt sätta beloppsgränser och spärr för vissa regioner.

Befintliga Eurocard Corporate Limit kommer att bytas ut till ett Eurocard Corporate, men med samma limit som tidigare. Nytt kort och information skickas till kortinnehavarna.

Information om Eurocard finns på:
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/ekonomi/inkop/eurocard/

Vill ni ha mer information går det bra att även kontakta Eurocards kundtjänst 08-14 67 37.

------------------------------------------------------------------------------------------

The Swedish National Debt Office has signed a framework agreement for card services with SEB card and Eurocard and for travel account services with Diners Club and Eurocard. The framework agreements are valid as from January 1, 2018.

The cards are still free of charge and no costs will be added in connection to currency exchange and withdrawal of cash. For corporate cards there are no changes to the conditions, however, there are changes for the cards for which you have a personal payment responsibility.

NOTE! Changes from previous framework agreement for Eurocard Corporate debit card with personal payment responsibility, that is to say, cards for which you are personally responsible for payment:

  • Supplementary travel insurance with cancellation insurance is no longer included.
  • It is no longer possible to get a paper invoice; instead electronic invoices (e-invoice) are used. It is important that those of you who still have paper invoice register for e-invoice via your internet bank before the turn of the year. This information is stated on the latest paper invoice concerning purchase during the month of October and onwards.
  • New functionality in the card in order to be able to open and close for e-commerce and state thresholds and blocks for certain regions.

Existing Eurocard Corporate Limit will be changed to a new Eurocard Corporate, but with the same limit as before. New cards and information will be sent to the card holders.

Information about Eurocard can be found on:
https://medarbetare.lnu.se/en/medarbetare/support-and-service/finance/purchasing-and-procurement/eurocard/?l=en

If you want more information, you are welcome to contact Eurocard’s customer service on +468-14 67 37.

Comment (0)