Nyhet

Förlikning angående tvist om arbetstid / Settlement reached in dispute on working hours

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och Linnéuniversitetet har träffat en överenskommelse som innebär att en långvarig tvist om ersättning för övertid nu är avslutad.

SULF återkallar sin talan och hemställan avskrivs utan att någon ersättning betalas ut. Vardera parten står för sina kostnader.

– Som arbetsgivare är vi nöjda med att vi har kunnat avsluta denna tvist, säger HR-chef Marianne Johansson-Hellström.

Tvisteförhandlingen har rört begäran om övertid för tidigare anställd för åren 1999-2004.

- - -

Settlement reached in dispute on working hours

The Swedish Association of University Teachers and Researchers (SULF) and Linnaeus University have come to an agreement which means that a lengthy dispute concerning overtime compensation now has come to an end.

SULF withdraws their claim and the request is written off without any compensation being paid. Each part is responsible for their own respective costs.

“As employer, we are pleased to see the end of this dispute”, says head of human resources Marianne Johansson-Hellström.

The bargaining dispute has concerned a request for overtime compensation by a former employee for the years 1999–2004.

Kommentera (0)