News

Lättare att skapa dokument och presentationer / Easier to create documents and presentations

Lättare att skapa dokument och presentationer i enlighet med universitetets visuella identitet

Installera Lnus grundmall och uppdaterat mallpaket för Office via Software Center/Self Service.

För att bibehålla universitetets visuella identitet och säkerställa att gemensamma dokument har samma uttryck finns en anpassad grundmall och ett paket av universitetsgemensamma mallar för Office.

Installera
Öppna Self Service (Mac) / Software Center (Win) och installera både LNU Standard Template och Custom Templates

I Serviceportalen finns mer information, länkar till instruktionsfilmer och möjlighet att anmäla fel.

Utbildningsinsatser och mer information
En behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser pågår och planen är att VT18 kunna erbjuda följande kategorier av utbildning:

 1. Använda Office och dokumentmallar
 2. Producera dokumentmallar
 3. Ge användarstöd kring dokumentmallar

Lnu-mallarna förvaltas av objektet Datorarbetsplats med stöd av Mallgruppen - välkommen att diskutera och få mer information om detta och liknande aktiviteter i medarbetargruppen Datorarbetsplats - diskussion och information.

------------------------------------------------------------------------------------------

Easier to create documents and presentations that comply with the visual identity.

Install standard template and custom templates for Office from Software Center/ Self Service

To ensure the visual identity in documents and presentations there is a modified standard template for Office and a set of custom templates.

Install
Open Self Service (Mac) /Software Center (Win) and install both LNU Standard Template and Custom Templates

In Serviceportalen you can get answers to common questions and find guides. You can also create new and follow your existing requests

In-service training and more information
A need assessment of competence development efforts is ongoing and the plan is to offer the following categories of activites:

 1. Use Office and document templates
 2. Produce document templates
 3. Support users around document templates

The Lnu templates are managed by the Computer Workplace - welcome to discuss and get more information about this and similar activities in the employee group Computer Workplace.

 

Comment (5)

 1. Jag hittar inte dessa två mallar i Software Center 

 2. Vi har publicerat dessa ganska nyligen så det kan ta ett tag innan de syns i Software Center. Det är bara att vänta lite så dyker de nog upp.

 3. Man ser knappen för Lnu standard template

  under TestZone i Self Service för Mac. Kanske är "gömd" på samma sätt för PC?

 4. Det har tyvärr blivit fel i länken till Serviceportalen ovan - använd följande https://zero.comaround.com/link/3e04e277dfc340c0b6b16c744855d735/ för att komma direkt till FAQn.

 5. Tack för informationen, Brita - det ska nu vara åtgärdat i Self Service och paketen ska ligga under Microsoft.