Nyhet

Sök Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling/ Apply for Kalmar’s and Växjö’s major Linnaeus scholarship for research within ecologically sustainable development

Kalmar och Växjö kommun delar ut 500 000 kr för forskning inom området ekologisk hållbar utveckling.  

Stipendiet stödjer Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling och är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan.

Sista ansökningsdag är den 2 februari 2018. Stipendiet delas ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i maj 2018.

Läs mer under Stöd och Service/Forskningsadministration/Stipendium

-----------------------------------------------------------------

Kalmar and Växjö municipalities jointly award a scholarship of SEK 500,000 for research within the field of ecologically sustainable development.

The objective of the scholarship is to promote Linnaeus University’s research within ecologically sustainable development. The scholarship is intended for research that contributes to decreasing environmental impact.

Last day for application is February 2, 2018. The scholarship will be handed out at Linnaeus University’s Academic Ceremony in May 2018.

More information: support-and-service/researchadministration/scholarship

Kommentera (0)