Nyhet

Välkommen till universitetets forskarpub torsdag 30/11 kl. 18 på Kallskänken i Kalmar. Tema: Fake news i Sverige?

Nu är det åter dags för en ny forskarpub Smak för vetenskap - denna gång med temat "Fake news i Sverige"? Kan vi se en amerikanisering av svensk politik och av medias rapportering av svensk politik? Vad innebär det i så fall för demokratin?

Välkommen till Linnéuniversitetets forskarpub Smak för vetenskap, som är en serie populärvetenskapliga möten, där publiken deltar i samtalet.

Fake news i Sverige?

Datum: 30 november 2017
Plats: Kallskänken, Esplanaden 33, Kalmar
Tid: kl.18.00. Insläpp från kl. 17.00. OBS! Kom i god tid! Begränsat antal platser. För bordsbokning kontakta Kallskänken

Temat för denna forskarpub är "Fake news i Sverige", men varför då detta tema? Det sägs ibland att allmänhetens förtroende för media minskar, men stämmer det? Under det senaste året har vi sett hur USA:s president ligger i mer eller mindre ständig konflikt med media. Twitter har blivit en allt viktigare kommunikationskanal för politiker, men hur ser förhållandet mellan allmänhet, media och politiker ut i Sverige? Kan vi skönja en amerikanisering? Vad kan sådana tendenser innebära för demokratin? Hur har det sett ut förr jämfört med idag?

Dessa och många fler frågor kommer vår forskare Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap att samtala om med kvällens gäster: Jesper Ericson och Louise Haag, kanalchef och agendachef på Sveriges Radio Kalmar samt Per Skogberg, Centerpartiets politiska sekreterare.

Varmt välkommen och passa gärna på att själv ställa en fråga om detta spännande ämne direkt till vår forskare och de inbjudna deltagarna!

Tobias Bromanders forskningsintressen är politiska skandaler, politisk kommunikation, mediernas roll och uppgifter i det demokratiska samhället, politikens medialisering, politiskt ledarskap, mediernas makt över politiken och gestaltningen av politiker samt politiska partier.

Läs mer här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2017/fake-news-i-sverige/

 

Kommentera (1)

  1. Hade varit kul, men jag är tyvärr i Lund den tiden.