Nyhet

Avgift för parkeringstillstånd i Kalmar / Fee for parking permit in Kalmar

For English see below

Kalmar kommun har infört parkeringsavgifter på områden i anslutning till Linnéuniversitetets verksamheter. De lokaler som påverkas är: Dramahuset, Rostad, Bruunska, Nisbethska, Musikhuset, Falken, Universitetsbiblioteket, Norrgård, Västergård, Arena och Storken. Detta betyder att Linnéuniversitetet måste anpassa sig till skatteregler.

– För att vi ska kunna behålla våra parkeringsplatser införs en avgift för parkeringstillstånden för de platser vi disponerar i anslutning till ovan nämnda fastigheter från och med 1 januari 2018, säger Hans Tunér, avdelningschef lokal och service.

– I praktiken kommer det att fungera som nu med den skillnaden att man får betala en månadsavgift för att nyttja våra parkeringar.

Parkeringstillstånd för 2018 kan beställas via Infocenter, avgiften på 200 kronor dras på lönen varje månad med undantag av juli som blir gratis. Du kan lämna tillbaka parkeringstillståndet när du inte längre vill ha kvar det och då upphör också löneavdraget. Tillståndet ger rätt till att parkera på avsedd plats i den mån sådan finns tillgängligt. 

Se bifogad bild för karta och parkeringar som berörs.

Läs mer här

------------------------------------------------------------------------------------------

Kalmar municipality has introduced parking fees for spaces in connection to Linnaeus University’s activities. The affected buildings are: Dramahuset, Rostad, Bruunska, Nisbethska, Musikhuset, Falken, Universitetsbiblioteket, Norrgård, Västergård, Arena and Storken. This means that Linnaeus University must adapt to fiscal regulations.

“In order for us to be able to keep our parking spaces, a parking permit will be introduced for the places at our disposal in connection to the above mentioned facilities as from January 1, 2018. In practice, things will work like today, the difference being that you will have to pay a monthly fee to use our parking spaces”, says Hans Tunér, departmental manager at the office of facilities management and services.

Parking permits for 2018 can be ordered through Infocenter, the fee of SEK 200 will be drawn from your salary each month, with the exception of July which will be free. You can return the permit at any time if you no longer wish to use it, if you do so the deduction from your salary will stop. The permit gives you the right to park at designated places as far as space allows.

Read more here

Kommentera (17)

 1. Hur tänker ni kring situationen då man löser ett tillstånd, men aldrig får möjlighet att utnyttja det pga att alla platser är upptagna?

 2. Avgiften införs enbart för att vi är tvungna om vi inte ska behöva förmånsbeskatta medarbetare som har parkeringstillstånd. Precis som hittills gäller parkeringstillståndet i mån av plats, du har ingen egen reserverad plats och kan inte kräva pengarna tillbaka med hänvisning till att du inte kunnat hitta någon ledig parkering. Det är samma förutsättningar som gäller på de kommunala boendeparkeringarna. 

 3. En lösning vore väl att inte dela ut fler tillstånd än det finns platser?

 4. Vad gäller om en anställd har olika bilar och behöver fler tillstånd? Kommer tillstånden, som idag, att vara knutna till bilen? 

 5. Vad gäller om man bor i området och redan betalar för ett privat boende-parkeringstillstånd, som är knutet till bilen? Då får man inget fysiskt papper, men registreras. Kan man parkera här med det - eller måste man betala för dubbla tillstånd?

 6. @linda - Du kan ha två registreringsnummer på ett parkeringstillstånd! Det är du själv som fyller i ditt registreringsnummer.

   

 7. @Peter - Du kan inte parkera på "våra" platser med ditt boende-p-tillstånd (och tvärtom).

 8. När det gäller antalet utfärdade tillstånd per parkeringsplats så kommer vi att följa hur stort intresset är och hur beläggningen ser ut. Det är möjligt att avgiften innebär att man väljer andra lösningar och i så fall blir "konkurrensen" om platserna mindre. Men man har alltså inte en egen eller garanterad plats, beroende på efterfrågan kan det bli så att det säljs mer än ett tillstånd per plats.

  Utgångspunkten är att tillståndet gäller för en viss bil, men om någon har flera bilar registrerade och man är tvungen att använda mer än en av dem så försöker vi hitta en lösning på det.

  Våra tillstånd gäller inte på de kommunala parkeringarna och vice versa.

 9. Det här innebär ju i paktiken en lönesänkning. På vilket sätt har hänsyn tagits till detta i den pågående lönerevisionen?

  Jag ser ju inte heller hållbarhetsperspektivet i den här förändringen. Det ser ut att bli samma kostnad för den som kör sin elbil till jobbet sisådär en gång i veckan som för den som kör sin stora dieselslukande SUV varje dag.

  Hur är det med parkeringssituationen i Växjö? Gäller samma regler där?

 10. För den som tidigare har haft ett gratis parkeringstillstånd och som väljer att ha parkeringstillstånd även i fortsättningen tillkommer en kostnad. Om vi hade valt att inte ta betalt för tillstånden hade vi varit tvungna att dra av mer skatt på lönen, vilket är ju också en tillkommande kostnad eller en minskad intäkt, hur man nu väljer att se på det. Det viktiga är det är beslut som LNU inte råder över som är orsaken till att vi inte längre kan erbjuda gratis parkeringar i det aktuella området.  

  I Växjö är verksamheten samlad på campus med både avgiftsbelagda parkeringsytor och fria parkeringsytor (majoriteten). Det finns fria parkeringar i det angränsande området vilket gör att LNU fortfarande kan ha parkeringar som är gratis för personalen utan att det uppstår beskattningsbar förmån. Förhållandena är alltså olika mellan Kalmar och Växjö men även mellan olika områden i Kalmar. Det aktuella beslutet gäller LNU:s verksamheter på Malmen.

 11. Kommer tillståndet gälla dygnet runt eller är det mellan vissa klockslag? 

 12. Om man har fler än en arbetsplats vid LnU, till ex. Varvholmen och Nisbethska, omfattar en parkeringstillstånd både?

 13. Det är skyltningen på plats som gäller, detta varierar något mellan de olika platserna på Malmen. Skyltningen anger när tillstånd fordras och då gäller tillståndet. 

  Tillståndet gäller LNU:s parkeringar på Malmen, se uppräkningen ovan. Tillståndet gäller inte på Varvsholmen eftersom LNU inte har några egna parkeringar där.

 14. Det borde ju gå att förhandla med kommunen, vi är ju en rätt stor hyresgäst och arbetsplats i kommunen, och då är ju det faktum att förhållandena blir sämre än i Växjö gissningsvis ett tungt argument.

  Det bristande hållbarhetstänket borde också vara en fråga att ta upp. Det borde vara en differentiering mellan fordonsslag. Och var finns laddplatserna?

  Sen borde det inte vara omöjligt att få en synkronisering så att P-tillstånden gäller överallt där vi har verksamhet. Nu blir det ju i praktiken så att man får betala dubbelt.

  Det känns för snabbt och för ogenomtänkt.

 15. Som sagt beslutet syftar endast till hantera situationen med förmånsbeskattning, det har inte varit aktuellt att göra några investeringar eller andra större förändringar för de aktuella ytorna med tanke på att vi lämnar lokalerna inom 1-2 år.

 16. "Hantera förmånsbeskattning" är väl bara ett finare sätt att säga "vältra över kostnaderna på de anställda".

  Skattereglerna rår vi inte över (mer än i någon mån via valsedeln) men bara för att en förmån blivit beskattningsbar betyder det ju inte att man ska ta bort den.

  Och skatten går ju bland annat till sånt som Lnu ;-)

 17. Nej det handlar inte om att vältra över några kostnader, LNU får inte lägre kostnader på grund av detta beslut. Det handlar om nya pålagor som oundvikligen kommer att drabba den som vill ha ett parkeringstillstånd i framtiden. Det är inget som LNU har önskat eller orsakat.

  Du har rätt i att bara för en förmån blir beskattningsbar behöver man inte ta bort den men det var det vi valde att göra för att slippa bygga upp en krånglig administration för att hantera förmånsbeskattningen.

Filer