Nyhet

Vill du arbeta över fakultetsgränserna?

Sedan 2014 har kommittén för samhällelig drivkraft satsat på fakultetsöverskridande projekt – ett viktigt initiativ och ett steg på vägen för att Linnéuniversitetet ska kunna möta samhällsutmaningarna.

Här kan du se en kort film där Ann-Charlotte Larsson, ordförande i kommittén för samhällelig drivkraft, berättar om satsningen

I mitten av oktober genomförde kommittén för samhällelig drivkraft ett pitchseminarium för de ansökningar som dittills inkommit. Fram till den 17 november finns fortfarande möjlighet att söka medel för satsningar som möter samhällsutmaningarna.

Varje projekt kan ansöka om maximalt 200 000 kronor, och beviljade medel ska användas under 2018.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker.

Kontakt

ksd_AT_lnu.se

Kommentera (0)