Nyhet

Bättre planering och uppföljning - nu införs nytt tjänsteplaneringssystem

Linnéuniversitetet köper in tjänsteplaneringssystemet Retendo Academic. Detta för att förbättra stödet i arbetet med att planera och följa upp lärares arbetstid. Nu startar införandet vid åtta pilotinstitutioner.

Ett gemensamt webbaserat tjänsteplaneringssystem ska förbättra stödet i arbetet med att planera och följa upp lärares arbetstid. Det nya systemet innebär att

 • lärare får tillgång till sin planering via webben
 • prefekt/planerare kan få respons på planeringen direkt från den enskilde läraren vilket förenklar arbetet med tjänsteplaneringen
 • informationen till personalorganisationerna och universitetsövergripande uppföljningar blir enklare
 • manuellt arbete och dubbelarbete för tjänsteplanerare, prefekter, studierektorer minskar genom att uppgifter om anställning och uppgifter om kurser och antalet studenter överförs direkt till Retendo från Primula/Ladok. I förlängningen ska även konteringar och projektdata kunna hämtas från ekonomisystemet.

Tidplan 

9 och 10 november bjuds prefekter, kanslichefer, planerare med flera in till en kort presentation av systemet

Under november och december sker integreringsarbetet mellan Retendo och våra befintliga system (främst Primula och Ladok)

I januari 2018 utbildas pilotomgångens tjänsteplanerare/ prefekter/ studierektorer eller motsvarande.

Därefter är Retendo Academic klart att tas i bruk på de åtta pilotinstitutionerna.

Läsåret 2018/2019 beräknas systemet tas i bruk av övriga institutioner.

I pilotomgången medverkar

Ekonomihögskolan: Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE) och institutionen för marknadsföring (MF)

Fakulteten för konst och humaniora: Institutionen för film och litteratur (IFL) och institutionen för svenska språket (SV)

Fakulteten för hälsa och livsvetenskap: Institutionen för medicin och optometri (MEO)

Fakulteten för teknik: Institutionen för datavetenskap (DV), institutionen för informatik (IK) och institutionen för medieteknik (ME)

För mer information

Retendo Academic är webbaserat och används idag på drygt 10 lärosäten i Sverige, bl.a. Umeå Universitet, Göteborgs Universitet och Malmö Högskola. Kort information om systemet finns på www.retendo.se/academic. Om du har frågor om införandet är du välkommen att kontakta projektledare Katarina Zambrell (FEH) eller någon av medlemmarna i projektgruppen:

 • Rune Körnefors, FTK
 • Elisabeth Ravelid, FSV
 • Kristina Kakoulidou, FKH
 • Marika Tordenlid, FHL
 • Lars Brohlén, Ladokgruppen
 • Dan Andersson, IT
 • Erik Elheim, HR (Christian Andersson),
 • Henrik Andersson, ekonomiavdelningen

 

 

Kommentera (3)

 1. Jättebra -- av flera skäl! Bland annat för att skapa transparens och tydlighet. På sikt kanske systemet också kan bidra till jämställdhetsintegreringen vid Lnu -- genom att synliggöra studierektorers/tjänsteplanerares fördelningsmakt, och vilken påverkan den har på lärares arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Intressant forskning om hur denna yrkesgrupp/funktion bidrar till att reproducera alternativt motverka ojämställda karriärvägar i akademin har bl a gjorts av Susanne Andersson, forskare/lärare Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

 2.      

  En förhoppning är väl att systemet kanske kan bidra till en bättre arbetsmiljö för alla lärare oavsett t ex kön (om det nu är accepterat att ha en sådan enkel ansats till det hela).

    

 3. Ja, det är just det jag menar: bättre arbetsmiljö och bättre karriärmöjligheter -- oavsett kön!