Nyhet

Övergångsbestämmelse sparade semesterdagar / Transitional provision saved vacation days

Enligt centrala avtal kommer möjligheten att spara semesterdagar att ändras från dagens 35 dagar till 30 dagar. Anställda som den 1 januari 2018 har max 30 sparade semesterdagar kommer inte att kunna öka antalet sparade semesterdagar till mer än 30 dagar. För den som den 1 januari 2018 har fler än 30 sparade dagar får de överskjutande dagarna tas ut under en femårsperiod fram till den 31 december 2022. Antalet sparade semesterdagar kan aldrig ökas under perioden.

--------------------------------------------------------------------------------------

In accordance with central agreements, the possibility to save vacation days will be changed from today’s 35 days to 30 days. Employees who on January 1, 2018 have the maximum 30 saved vacation days will not be able to increase the number of saved vacation days to more than 30 days. Employees who on January 1, 2018 have more than 30 saved vacation days may utilise the excess days during a five-year period until December 31, 2022. The number of saved vacation days cannot be increased during the period.

Kommentera (0)