Nyhet

Test av brandlarm i Kalmar / Testing of fire evacuation alarm in Kalmar

Torsdag 2/11 testas våra larm på Falken och UB. Larmklockorna kommer att ringa någon gång mellan 07.00 och 08.00.

Fredag den 3/11 testas våra larm på Nisbethska och i Rostad. Larmklockorna kommer att ringa någon gång mellan 07.00 och 08.00.

------------------------------------------------------------------------------------

On Thursday, November 2, the fire evacuation alarm will be tested in Falken and the University Library, sometime between 7 and 8 am.

On Friday, November 3, the fire evacuation alarm will be tested in Nisbethska and Rostad, sometime between 7 and 8 am.

Kommentera (0)