In Memoriam Andreas Waldo

Vår studentkollega Andreas Waldo avled den 5 oktober. Andreas Waldo var student vid lärarutbildningen, institutionen för kulturvetenskaper, Växjö. En minnesstund kommer att anordnas, mer information om den kommer senare.


--

In Memoriam


Our fellow student Andreas Waldo passed away on October 5. Andreas Waldo studied on the teacher education at the department of cultural sciences, in Växjö. A commemorative gathering will be held – more information to follow soon.

Kommentera (0)